ملخ، سوسک و دیگر حشره‌ها ممکن است به زودی جایگزین مناسبی برای پروتئین حیوانی شوند. بازار خرید و فروش این حشره‌ها در سراسر جهان رو به رشد است. یک استارت‌آپ بلژیکی هم از حشره‌های کوچک تجارت پردرآمدی به هم زده.

    (برگرفته از سایت DW.com)

چاپ