بحران کروناویروس در حال تغییر عادت های غذا خوردن در خانه و رستوران است.

براساس گزارش شرکت تحقیقات بازار “AMC Global”، انتظار می رود در دوره پساکرونا، مصرف کنندگان استفاده از روش بیرون بری غذا را کمتر نمایند. البته در حال حاضر ، ۳۳٪ از مصرف کنندگان می گویند که نسبت به قبل از همه گیری ، به میزان بیشتری از این روش استفاده می کنند. اما ۱۳% آنها می گویند پس از این دوره دیگر به این سبک غذا نخواهند خورد.

براساس یافته های “AMC Global”، بیماری همه گیر فعلی در حال تغییر رفتار مصرف کننده است و حتی در صورت فروکش شدن بحران، تأثیر خود را ادامه خواهد داد.

از نتایج این تحقیق می توان به موارد زیر اشاره نمود.

  • ۴۵ درصد از مصرف کنندگان می گویند که در حال حاضر نسبت به شرایط عادی فست فود کمتری می خورند
  • ۳۸ درصد از مصرف کنندگان می گویند که در آینده بیشتر از مشاغل محلی حمایت می کنند
  • ۳۲ درصد از افراد نظرسنجی قصد دارند بعد از گذشت بحران ویروس، بیشتر از غذاهای خانگی استفاده کنند
  • در حال حاضر ، ۳۳ درصد از مصرف کنندگان بیشتر از سابق در حال پختن غذا در خانه هستند
  • ۴۰ درصد از افراد مورد بررسی می گویند که پس از گذشت تهدید کروناویروس قصد دارند بیشتر روی پس انداز مالی و بودجه خود تمرکز کنند

(برگرفته از سایت: restaurant business)

چاپ