استارتاپ Nutrient در تلاش است تا برنامه ریزی وعده های غذایی را به روشی ساده تر تبدیل کند. روشی که متناسب با اهداف رژیم غذایی خاص کاربران نیز باشد. کاربران به وب سایت Nutrient می روند یا برنامه را بارگیری می کنند.

برنامه از کاربران می خواهد كه پرسشنامه كوتاهی را پر كنند تا مشخص شود چه نوع مواد مغذی و به چه میزان كالری به بهترین وجه متناسب با شیوه زندگی و اهداف آنها است. این برنامه همچنین محدودیت های غذایی (بدون گوشت و غیره) را در نظر می گیرد. بر این اساس اپ جدید یک برنامه غذایی از مواد سالم ایجاد می نماید، که همه آنها از منابع محلی قابل تامین می باشند.

از طریق همین اپ، کاربران می توانند لیست خرید را بارگذاری کرده یا مواد غذایی را با استفاده از سرویس مواد غذایی آنلاین Direct Fresh خریداری نمایند.

صفحه Pantry همچنین به کاربران امکان می دهد آنچه را که در خانه و یخچال و فریزر خود دارند، وارد کنند تا برنامه براساس این اطلاعات اجزای موجود در لیست های خرید را حذف کند یا دستور غذایی را ارائه نماید که دربرگیرنده مواد اولیه ای باشد که در اختیار کاربر است.

(برگرفته از سایت: the spoon)

چاپ