چگونه می توان میوه ها را از سبزیجات تشخیص داد؟

این موضوع بسیار مهم بوده و تاکنون بحث های زیادی را به خود اختصاص داده به گونه ای که حتی به مراجع قضایی نیز ارجاع شده است. اساسا طبقه بندی میوه ها وسبزیجات بستگی به این دارد که ناظر گیاه شناس یا آشپز باشد.

ازدید یک گیاه شناس موادی مانند: غلات، لوبیا، آجیل، خیار، فلفل، بادمجان و گوجه فرنگی میوه محسوب می شوند. زیرا که آنها بخشی از گیاه و حاوی دانه هستند. از سوی دیگر سبزی یک گروه غذایی است که هیچگونه دلالت و معنای علمی ندارد و صرفا اصطلاحی است که برای توصیف اجزای یک گیاه بکار برده می شود که در ترکیبات آشپزی مورد استفاده قرار می گیرد.

گیاه شناسان سبزیجات را به عنوان قسمت هایی از گیاه توصیف کرده که بذر یا دانه تولید نمی کنند. و این می تواند شامل: برگ (کلم و کاهو)، ریشه (هویج)، گل (گل کلم) و ساقه (زنجبیل) باشد. به همین دلیل هر میوه می تواند سبزی نیز محسوب شود اما هیچ سبزی نمی تواند یک میوه باشد.اما از دید یک آشپز و نظر عموم جامعه، دسته بندی مواد گیاهی با توجه طعم آنها صورت می پذیرد. براین اساس میوه ها دارای طعم و مزه شیرین بوده و سبزیجات از مزه و شیرینی کمتری برخوردارند.

بالطبع میوه هایی که قربانی این نظریه می شوند عبارتند از: فلفل، گوجه فرنگی و بادمجان. طبق این تعریف میوه ها بیشتر به عنوان بخشی از دسر مورد استفاده قرارمی گیرند درحالی که سبزیجات از اجزاء اصلی وعده غذایی محسوب می شوند. با این اوصاف تعریف گیاه شناسان دقیق تر و روشن تربوده و قابل اتکا می باشد.

(برگرفته از سایت: worldatlas.com)

چاپ