دانشمندان دانشگاه فنی مونیخ (TUM) و موسسه بیولوژی سیستم های غذایی لایب نیتز یک روش جدید برای تجزیه و تحلیل همزمان بو و مزه ها تهیه کرده اند. این نوآوری می تواند کنترل کیفیت مواد غذایی را در آینده ساده و تسریع نماید.

این روش مبتنی بر یک طیف سنجی جرمی کروماتوگرافی مایع با کارایی فوق العاده بالا (UHPLC-MS) است که به طور معمول برای تجزیه و تحلیل طعم استفاده می شود.

دانشمندان می گویند روش جدید این امکان را برای اولین بار فراهم می کند که تعداد زیادی از نمونه ها را در مدت زمان بسیار کوتاهی با توجه به طعم و مزه آنها مورد ارزیابی قرار دهد.

محققان اکنون امیدوارند که بتوانند این روش را بیشتر توسعه داده تا بتواند در آینده توسط سازندگان مواد غذایی مورد استفاده قرار گیرد تا سریع و به راحتی طعم غذا را در کل زنجیره ارزش کنترل کرده و در صورت لزوم آن را بهینه نمایند.

به گفته “پروفسور دانکل”دانشمند ارشد موسسه لایب نیتز بکار گیری این روش همچنین می تواند از سوء استفاده و کلاهبرداری مواد غذایی جلوگیری نماید.”با استفاده از پروفایل های طعم دار شناسایی شده ، می توانید برچسب منشا و کیفیت تولید کنندگان را بررسی کرده و تقلب در مواد غذایی را کشف نمائید.”

(برگرفته از سایت: new food magazine)

بیشتر بخوانید

چاپ