مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای ایالات متحده (CDC) ، دستورالعمل های دقیق تری را برای بازگشایی رستوران ها منتشر نموده است.