نستله در راستای تحقق وعده های پایداری کلیه مواد بسته بندی خود را تا سال ۲۰۲۵ قابل بازیافت یا قابل استفاده مجدد کرده  و تمرکز ویژه ای را بر جلوگیری از ایجاد ضایعات پلاستیکی می گذارد.

از ماه فوریه سال ۲۰۱۹ میلادی ، Nestlé شروع به حذف تمام نی های پلاستیکی از محصولات خود، و جایگزینی آنها با مواد کاغذی و همچنین طرح های نوآورانه می نماید.

(برگرفته از سایت: foodbev)

بیشتر بخوانید

 

 

چاپ