طبق بررسیهای به عمل آمده توسط بنیاد بین المللی “Oxfam” ،  طرح های فعلی جهت رسیدن به نقطه صفر خالص انتشار گازهای گلخانه ای  (Net Zero) نیاز به ایجاد جنگل در مساحتی معادل تمام زمین های کشاورزی روی زمین دارد که این موضوع امنیت غذایی را به خطر می اندازد.

براساس این نظریه برای دستیابی به خالص صفر تا سال ۲۰۵۰، حداقل ۱٫۶ میلیارد هکتار جنگل جدید مورد نیاز است که این مقدار بیشتر از همه زمین های کشاورزی روی کره زمین است.

برای جلوگیری از آسیب های جبران ناپذیر، جهان باید هدف خود را کاهش ۴۵ درصدی انتشار گازهای گلخانه ای تا سال ۲۰۳۰ قرار دهد. اما برنامه ها برای کاهش این چنینی دور از دسترس است. بر اساس نتایج موجود، میزان انتشار گازهای گلخانه ای تا سال ۲۰۳۰ حدود یک درصدکاهش می یابد.

(برگرفته از سایت: new food magazine)

چاپ