شرکت “SavrPak ” بسته بندی تحویل جدیدی را معرفی کرده است که ادعا می کند غذا را در دمای ایمن نگه می دارد.

این موضوع مهم است زیرا هنگامی که غذا به زیر ۱۴۰ درجه فارنهایت می رسد باکتری روی سطح آن تشکیل می شود. متأسفانه مواد غذایی در بسته بندی فوم معمولی در زمان کوتاهی سرد می شود.

به گفته “SavrPak”، نمونه اولیه بسته بندی جدید این شرکت می تواند مواد غذایی را در دمای ۱۴۰ درجه یا بالاتر برای مدت بیش از ۲۰ دقیقه نگه دارد. در حال حاضر انتظار معمولی برای غذای سفارش داده شده از طریق سرویس تحویل مانند “DoorDash” حدود ۴۰ دقیقه است. بخشی از این زمان صرف آماده سازی و درست کردن غذا می شود. اما بطور میانگین زمانی در حدود ۲۰ دقیقه طول می کشد تا راننده پس از گرفتن غذا، آن را حمل و به مشتری تحویل دهد.

زیبایی رویکرد “SavrPak” در سادگی آن است. نمونه اولیه از یک پچ گیاهی کوچک استفاده می کند که در بسته بندی مواد غذایی قرار می گیرد که رطوبت را استخراج کرده و غذا را گرم نگه می دارد. بسته بندی عایق بوده و تاثیر ترکیبی آن گرم بودن غذا و کمتر خیس شدن آن است.

(برگرفته از سایت: the spoon)

چاپ