اداره آمار کمیسیون اروپا (یورواستات) با انتشار گزارشی اعلام کرد که ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱ در مجموع ۵۸.۴ میلیون تن ضایعات غذایی تولید کرده‌اند.

بر اساس دسته‌بندی انجام شده، زباله‌های خانگی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند، به طوری که ۵۴ درصد از کل مقدار ضایعات مواد غذایی که معادل ۷۰ کیلوگرم به ازای هر شهروند اتحادیه اروپاست، در بخش خانگی تولید شده است.

در سال ۲۰۲۰ هم سرانه تولید ضایعات غذایی در بخش خانگی ۷۰ کیلوگرم بوده ولی سهم آن در کل ضایعات غذایی تولیدی ۵۵ درصد بوده که نشان دهنده افزایش دورریز مواد غذایی در زنجیره تامین مواد غذایی است.

مطابق گزارش یورواستات، در سال ۲۰۲۱، ۴۶ درصد باقیمانده ضایعات غذایی تولید شده در زنجیره تامین مواد غذایی تولید شده است که در این میان بالاترین سهم با ۲۱ درصد (سرانه ۲۸ کیلوگرمی) به گروه تولید کنندگان محصولات غذایی و نوشیدنی‌ها اختصاص دارد.

یورواستات سهم گروه رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها را ۹ درصد (سرانه ۱۲ کیلوگرمی)، بخش تولید مواد اولیه را ۹ درصد ( سرانه۱۱ کیلوگرمی) و سهم گروه خرده فروشی مواد غذایی را ۷ درصد (سرانه ۹ کیلوگرمی) اعلام کرده است.

در سال ۲۰۲۰، سرانه تولید کنندگان محصولات غذایی و نوشیدنی‌ها ۲۳ کیلوگرم، سرانه تولید مواد اولیه ۱۴ کیلوگرم، سرانه رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها ۱۲ کیلوگرم بوده است. ۸ کیلوگرم باقیمانده نیز سهم بخش خرده فروشی مواد غذایی بوده است.

بدین ترتیب، سرانه تولید ضایعات غذایی در بخش‌های  تولید کنندگان محصولات غذایی و نوشیدنی‌ها و خرده فروشی‌ها در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ افزایش، در بخش رستوران‌ها و اغذیه فروشی‌ها ثابت مانده و در بخش  تولید مواد اولیه کاهش یافته است.

(برگرفته از سایت: یورونیوز)

چاپ