بیش از یک سوم مواد خوراکی اتحادیه اروپا در بسته‌بندی پلاستیکی فروخته می‌شود که به هدررفتن بیشتر مواد خوراکی منجر می‌شود.

گردآورندگان تحقیق Friends of the Earth می‌گویند، پلاستیک بیشتر مشتریان را به خرید بیشتر از نیاز تشویق می‌کند. با افزایش تقاضا، عرضه هم بالاتر می‌رود و هدررفتن مواد خوراکی هم بیشتر می‌شود.

به استناد گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا سالانه ۸۸ میلیون تن مواد خوراکی دور ریخته می‌شوند؛ موادی به ارزش ۱۴۰ میلیارد یورو.

(برگرفته از سایت: دویچه وله)

چاپ