مدیر اجرایی شرکت «اینسکت» بزرگترین تولیدکننده «حشرات خوراکی» در فرانسه می گوید با تعطیلی یکی از کارخانه ها در هلند و تعدیل نیرو در فرانسه، حالا استراتژی خود را روی غذای «حیوانات خانگی» (دام و طیور) متمرکز خواهد کرد.

“آنتوان اوبرت” به خبرنگاران گفت که ۱۶۰ میلیون دلار سرمایه گذاری جدید در این شرکت صورت گرفته اما مدیران شرکت برای تامین مالی بیشتر در حال مذاکره و گفتگو هستند.

به گفته آقای “اوبرت” از سرمایه گذاری‌های جدید برای توسعه مزارع عمودی حشرات در شهر آمیان، در شمال پاریس استفاده می شود.

مزرعه عمودی حشرات آمیان، بزرگترین مزرعه حشرات خوراکی در جهان است.

حشرات پرورشی، مانند «کرم های آرد» برای تامین پروتئین آبزیان پرورشی، دام‌ها، غذای حیوانات خانگی، کود و تغذیه انسان ها استفاده می‌شود.

این کرم ها پروتئین های دوستدار محیط زیست محسوب می شوند چرا که به زمین و آب کمتری نیاز دارند و میزان تولید گازهای گلخانه ای آنها بسیار پایین تر از احشام و پرندگان خوراکی است.

با این حال فناوری پرورش کرم های آردی و دیگر حشرات خوراکی بسیار پیچیده و گران است. البته “آنتوان اوبرت” می گوید بدلیل تقاضای بالا، سرمایه گذاری در این صنعت سودآور شده است.

برای توسعه کارخانه و مزرعه شهر آمیان، مدیران شرکت “اینسکت” تصمیم گرفتند کارخانه مهم «پروفیتفارم» در هلند را تعطیل کنند.

در این کارخانه ۳۵ نفر مشغول بکار بودند که آنها نیز از کار اخراج شدند. در کارخانه آمیان هم ۳۸ تن از کارکنان از کاربرکنار شده اند. بیش از ۳۶۰ نفر در این مزرعه و کارخانه مشغول بکار هستند. “آنتوان اوبرت” می گوید بتازگی تنها از مکزیک ۱۸۰ میلیون یورو برای خرید حشرات خوراکی پرداخت شده است.

(برگرفته از سایت: یورونیوز)

چاپ