شرکت “Amcor”  به خاطر بسته بندی کاغذی بدون پارافین و قابل بازیافت پنیر نرم برنده جایزه نقره ای نوآوری بسته بندی در سال ۲۰۲۰ ، تحت حمایت “Dow” ، شد.

این بسته بندی که حفاظ مناسب و تنفس پذیری برای پنیر محسوب می شود، با حذف پارافین عملا به بسته بندی کاغذی قابل بازیافت تبدیل شده است.

پنیرنرم دارای خصوصیتی است که پس از بسته بندی با جذب رطوبت و تبادل گاز به اصطلاح می رسد و جا می افتد. اما استفاده از پارافین در بسته بندی می تواند باعث اختلال در طعم آن گردد.

با استفاده از این فناوری که “Matrix’s breathable technology” نامیده می شود، تولید کنندگان پنیر نرم می توانند فرآیند رسیدن را کنترل کرده و طعم و بافت مناسب را به مصرف کنندگان در طول عمر مفید پنیر ارائه دهند.

این فناوری می تواند میزان کربن بسته بندی را تا ۲۸ درصد کاهش دهد. علاوه بر این، زمان نگهداری مواد که در بسته بندی پارافین دار ۶ ماه است به ۱۲ ماه افزایش می یابد.

(برگرفته از سایت: food news international)

چاپ