در این پست می خواهیم به تجربه غذاهای جذاب ایرانی توسط افراد غیر ایرانی بپردازیم که توسط یک برنامه شناخته شده (Best Ever Food Review Show) مورد بررسی قرار گرفته است . این شبکه به تمامی نقاط جهان سفر میکند و غذاهای خاص و محلی آن منطقه را تست و امتحان کرده و آنها را در یوتیوب تحت اسم شبکه پست میکند. این دفعه نوبت به ایران و شهر زیبای اصفهان است که به آن سفر کرده اند.

iran

چاپ