بر اساس تحقیقات جدید سازمان ملل متحد و در راستای حمایت از تلاش های جهانی برای کاهش و رساندن اتلاف مواد غذایی به نصف تا سال ۲۰۳۰، حدود ۹۳۱ میلیون تن غذا یا بیش از ۱۷ درصد از کل مواد غذایی موجود در سال ۲۰۱۹ در سطل های زباله خانوارها، خرده فروشان، رستوران ها و سایر خدمات غذایی ریخته شده است.

مطابق گزارش سازمان ملل متحد متاسفانه ضایعات غذایی در کلیه کشورها، صرف نظر از سطح درآمد آنها قابل توجه می باشد. این در حالی است که بیشترین میزان ضایعات مربوط به خانوارها است که ۱۱ درصد از کل مواد غذایی را شامل می شود. در بخش خدمات غذایی و خرده فروشی ها به ترتیب ۵ و ۲ درصد هدررفت گزارش شده است.

متوسط سرانه اتلاف مواد غذایی در دنیا ۱۲۱ کیلوگرم در سال است که ۷۴ کیلوگرم آن مربوط به خانوارها می باشد.

این مشکل تأثیرات قابل توجهی در موضوعات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی دارد. به عنوان مثال، در حالیکه اقدامات اقلیمی همچنان کند پیش می رود و عقب مانده است، محققان پشت این گزارش ادعا می کنند که ۸ تا ۱۰ درصد از انتشار گازهای گلخانه ای جهانی با مواد غذایی که قبل از هرگونه مصرف اتلاف گردیده مرتبط است.

“اینگر اندرسن” مدیر اجرایی UNEP  می گوید: “کاهش ضایعات مواد غذایی باعث کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، کاهش سرعت تخریب طبیعت از طریق تبدیل زمین و آلودگی، افزایش دسترسی به مواد غذایی و در نتیجه کاهش گرسنگی و صرفه جویی در هزینه در زمان رکود جهانی می شود.”

بنا به گفته وی؛ “اگر ما می خواهیم در زمینه مقابله با تغییرات اقلیم، از بین رفتن طبیعت و تنوع زیستی  و آلودگی و زباله جدی باشیم، کلیه مشاغل، دولت ها و شهروندان در سراسر جهان باید سهم خود را در مورد کاهش ضایعات مواد غذایی به انجام برسانند.”

(برگرفته از سایت: new food magazine)

چاپ