شرکت تحویل غذا در آمریکای لاتین، ” iFood ” اعلام کرد که مجوز تحویل مواد غذایی توسط پهپاد را در دو مسیر هوایی شهر کمپیناس، از آژانس ملی هواپیمایی کشوری برزیل (ANAC) دریافت کرده است.

شرکت iFood جهت انجام این پروژه که برای اولین بار درآمریکای لاتین به انجام می رسد، با شرکت هواپیماهای بدون سرنشین “Speedbird Aero “همکاری می نماید.

قرار است تحویل غذا توسط پهپاد ازماه اکتبر آغاز شود، اما مواد غذایی مستقیم به درب منزل مشتریان نمی روند. شرکت “IFood” از یک روش ترکیبی استفاده می کند که شامل پهپادها و حمل و نقل زمینی در آخرین مایل می باشد.

برای اولین مسیر، پهپادها از مرکز غذایی در یک مجتمع بزرگ خرید، به یک مرکز مختص “IFood” که تقریبا ً در فاصله ۴۰۰ متری است پرواز می کنند. این هواپیماهای بدون سرنشین دو دقیقه طول می کشد تا پرواز کرده و مواد غذایی را در مقصد تخلیه نموده تا توسط رانندگان تحویل نهایی شوند.

این ترکیب ازحمل و تحویل غذا با استفاده از پهپاد + زمینی، همان رویکردی است که شرکت “Uber” در ایالات متحده انجام می دهد. مزیت پرواز تک مسیر این است که نیازی به انجام نظارت های متعدد جهت اطمینان از عدم پرواز برروی مراکز مهم و خاص مانند مدارس و غیره وجود ندارد.

استفاده از این نوع فناوری ممکن است در شرایط کنونی و مقابله با شیوع ویروس کرونا منطقی و موثر به نظر برسد. اما زیاد شدن اینگونه تجهیزات در آسمان شهرها در دراز مدت، لزوم ایجاد محدودیت ها را به همراه خواهد داشت.

(برگرفته از سایت: the spoon)

چاپ