شرکت “PepsiCo” اعلام کرده که قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ به تراز مثبت مصرف آب (Net water positive) برسد.

این شرکت قصد دارد با باز ذخیره سازی آب، بیشتر از آنچه مصرف می نماید، و بکارگیری آن در کارآمدترین تولید کنندگان مواد غذایی یا نوشیدنی که در حوضه های پرریسک فعالیت می کنند به هدف تعیین شده نائل گردد.

بنیاد “Foundation  PepsiCo” همچنین قرار است یک برنامه جدید ۱ میلیون دلاری را با سازمان غیردولتی و شریک بلندمدت خود ، “WaterAid” ، جهت آوردن آب سالم برای مردم کشورهای جنوب صحرای آفریقا اجرا نماید. برنامه ۱۵ ساله این شرکت جهت دردسترس قراردادن آب سالم به بیش از ۲۰ کشور، از سال ۲۰۰۶  تاکنون به بیش از ۵۹ میلیون نفر کمک کرده است. طبق برنامه جدید تا سال ۲۰۳۰ آب سالم جهت ۱۰۰ میلیون نفر تامین می گردد.

بنیاد “PepsiCo” می گوید در سرمایه گذاری جدید که با کمک  “WaterAid” صورت می پذیرد، بر جنوب صحرای آفریقا تمرکز داشته و به؛ بهبود زیرساخت های آب، ایجاد سیستم های جدید تامین آب و امکانات بهداشتی عادلانه و آموزش بهداشت کمک می گردد. با اجرای برنامه های آموزشی، زنان و دختران را قادر می سازد تا مباشر و ناظر امور آب و بهداشت در جوامع خود باشند.

 بنابه گفته “Jim Andrew” مدیر امور پایداری در شرکت “PepsiCo” ؛ کمبود آب به طور مستقیم با بحران آب و هوا ارتباط دارد و در “PepsiCo” ما معتقدیم که تلاش جهانی برای ایجاد “تراز مثبت مصرف آب” ضروری است. ما نه تنها بر اطمینان از دسترسی مردم سراسر جهان به این منبع حیاتی متمرکز شده ایم، بلکه در انجام عملیات اجرایی خود نیز مدیریت مصرف آب را در اولویت قرار می دهیم.

(برگرفته از سایت: new food magazine)

چاپ