گروه غذایی “HelloFresh” اعلام کرده که با سرآشپز”Max La Manna ” برای راه‌اندازی طرح جدید آموزشی ضایعات غذایی به نام «CurrEATulum» همکاری می‌کند.

برنامه درسی ضایعات غذایی در مورد اهمیت کاهش ضایعات غذایی و با مشارکت “Social Farms & Gardens” برای آموزش کودکان مدرسه ای در بریتانیا ایجاد شده است.

براساس نتایج تحقیقات گروه “HelloFresh”  هفتادوچهار درصد از خانواده ها درمورد مقدار غذایی که هدرمی دهند احساس گناه می کنند. همچنین ۵۳ درصد از بریتانیایی ها معتقدند که کودکان باید درمورد کاهش ضایعات مواد غذایی آموزش ببینند و ۴۲ درصد دیگر معتقدند که باید به برنامه درسی مدرسه اضافه شود.

“CurrEATulum “ که شبیه برنامه درسی مدرسه است، یک ابزار آموزشی مورد تایید معلمان است که تعدادی فعالیت از آزمون‌ها تا کاردستی‌ها را شامل می‌شود، که همگی برای آموزش به بچه‌ها طراحی شده‌اند که غذایشان از کجا می‌آید و آنها را تشویق می‌کند تا عادت‌های کاهش ضایعات غذایی را اتخاذ کنند.

(برگرفته از سایت: new food magazine)

چاپ