رستوران زنجیره ای “Bob Evans Farms”  دو محصول تخم مرغ طبخ شده یخی را به منوی صبحانه خود اضافه کرده است.

غذاهای  “Omelet Rolls”  و “Egg Bites” ، از تخم مرغ تهیه شده و بصورت یخی و آماده گرم شدن در آون، بسته بندی و به مشتریان ارائه می شوند.

محصول “Egg Bites” با سه مزه مختلف: پنیر، بیکن و پنیر و پنیر با سس مخصوص “باب ایوانز” عرضه می شود. همچنین محصول “Omelet Rolls” متشکل از تخم مرغ و سه مزه مختلف: نمک و فلفل، پنیردار و دارای سبزیجات تولید و ارائه می گردد.

بیماری همه گیر کرونا به مشتریان فرصتی داده تا درباره رویکرد خود به صبحانه تجدید نظر نمایند. زیرا آنها وقت بیشتری را در خانه گذرانده و مشغله کمتری دارند.

در این شرایط تعدادی از تولیدکنندگان، فروش محصولات “صبحانه در خانه” را افزایش داده و پیش بینی می کنند که این روند حتی بعد از برطرف شدن هم گیری نیز تا حدودی باقی بماند.

(برگرفته از سایت: fooddive)

 

چاپ