دانشمندان مرکز تحقیقات “Virginia Tech” امیدوارند بتوانند به هدف تامین انرژی از پسماند مواد غذایی دست پیدا کنند. آنها در حال تکمیل پروژه تحقیقاتی تبدیل ضایعات مواد غذایی و زیست توده به باتری های قابل شارژ می باشند.

مسئولین پروژه می گویند تقاضای استفاده از باتری های قابل شارژ رو به افزایش بوده و این تحقیق می تواند بخشی از پازل حل مشکلات انرژی پایدار این نوع از باتری های باشد.

این تحقیق از طریق کمک سه ساله به مبلغ ۴۵۰،۰۰۰ دلار و توسط وزارت کشاورزی ایالات متحده حمایت می شود.

بر اساس نتایج اولیه، محققان دریافتند که فیبر موجود در ضایعات مواد غذایی قابل تبدیل به مواد کربنی پیشرفته است که می تواند به عنوان آند باتری مورد استفاده قرار گیرد.

یکی از محققان ارشد پروژه می گوید؛ “رویکرد منحصر به فرد ما در استفاده از مواد کربنی حاصل از ضایعات کشاورزی برای میزبانی فلزات قلیایی مانند لیتیوم و سدیم ، پیشرفت های مهمی را در پردازش این ضایعات و فناوری ساخت باتری به ارمغان می آورد.”

برای ساخت آند باتری وابستگی زیادی به گرافیت که یک منبع محدود بوده وجود دارد. محققان انواع مختلفی از ضایعات مواد غذایی را آزمایش کردند تا ببینند آیا می توان از آنها برای ساخت باتری استفاده کرد.

محققان می گویند در دو سال پایانی آینده این پروژه به منظور بهینه سازی فناوری ساخت باتری، ضایعات مواد غذایی را که تبدیل به کربن شده اند بیشتر مورد آزمایش قرار می دهند. آخرین مرحله پروژه، تجزیه و تحلیل اقتصادی در خصوص پیاده سازی این فناوری و ورود به بازار است.

(برگرفته از سایت: new food magazine)

 

 

چاپ