با همکاری شرکت های قهوه ساز  “Nespresso” و سازنده دوچرخه “Vélosophy”  از کپسول های قابل بازیافت قهوه دوچرخه تولید می شود.

تاکنون تعداد ۱۰۰۰ دستگاه دوچرخه از حدود ۳۰۰،۰۰۰ کپسول بازیافت شده “Nespresso Arpeggio” ساخته و فروخته شده است.

آلومینیوم یکی از با ارزش ترین منابع جهان است، زیرا می تواند مجدداً ذوب و مورد استفاده قرار گیرد.

دوچرخه های تولیدی به رنگ بنفش بوده و دارای یک سبد در جلو هستند.

قیمت هردوچرخه ۱۴۵۰دلار بوده و جهت ساخت یک دوچرخه از ۳۰۰ کپسول قهوه قابل بازیافت استفاده می شود.

(برگرفته از سایت: food news international)

چاپ