به گزارش اسپوتنیک به نقل از JAMA Cardiology ، علت اصلی فشار خون و سایر بیماری های قلبی، به موجب نوع زندگی جوامع معاصر است. محققین پس از مشاهده زندگی سرخ  پوستان از قبایل اولیه و نمایندگان سایر قوم های بدوی که کاملا از تمدن به دور هستند به این نتیجه رسیدند.

براثر این تحقیق مشخص گردید که وحشی ها عملا از نمک در غذا استفاده نکرده و در عوض ماهی، سبزیجات و روغن زیتون مصرف می کنند و لذا به واسطه شرایط فوق در سنین پیری و به ندرت فشار خون می گیرند. مشاهدات تایید می کند که این رژیم غذایی خطر ابتدا به سکته را نیز کاهش می دهد.

(برگرفته از خبرگزاری Sputnik )

چاپ