بر اساس یک محاسبه تا سال ۲۰۵۰ تغذیه پایدار برای تمام مردم اروپا میسر خواهد بود. یک تیم تحقیقاتی اروپایی زیر نظر دانشگاه پاریس سه گام اساسی را برای اینکه مردم اروپا بتوانند بدون نیاز به واردات مواد غذایی، تغذیه شده و تولید ترکیبات آلاینده نیتروژنی را در زمین و هوا به طرز محسوسی کاهش دهند، برشمرده‌اند.

اولین گام این است که مصرف‌کنندگان کمتر گوشت مصرف کنند تا بدین ترتیب دامداری‌های بزرگ محدودتر شده و بتوانند از صدور گوشت چشم‌پوشی کنند.

گام دوم این است که زمین‌های بزرگ کشاورزی باید زیر کشت محصولات میوه‌ای قرار بگیرند و هرسال یک نوع دیگری محصول در آنها کاشته شود. کاشت حبوبات می‌تواند کمک کند تا ترکیبات نیتروژنی در داخل زمین تولید شده و کشاورزی از کود شیمیایی بی‌نیاز شود.

سومین اقدام ضروری از دید پژوهشگران نوعی اقتصاد چرخشی است. دامداری و کشاورزی باید دوباره تنگاتنگ به هم پیوسته شوند تا کود حیوانی و کود مایع بدون نیاز به پیمودن مسافتی طولانی به مزارع برسند.

بر اساس تحقیقات پژوهشگران، در صورت عملی شدن این سه گام، تا سال ۲۰۵۰ نه تنها مردم اروپا به طور پایدار تغذیه خواهند شد بلکه غلات و مواد خوراکی برای تغذیه مردم کشورهایی که از نظر کشاورزی ضعیف هستند نیز باقی خواهد ماند.

علاوه بر اینها، با استفاده از این مدل کشاورزی، مصرف آب و تولید گازهای گلخانه‌ای نیز کاهش می‌یابد.

(برگرفته از سایت: دویچه وله)

 

چاپ