شاخص پایداری غذا (Food Sustainability Index) که پایداری سیستم های غذایی کشورهای متعددی را ارزیابی می‌کند، گزارش سال ۲۰۲۱ خود را منتشر نمود. در این گزارش  ژاپن و سوئد جزو رسته های کلیدی برتر هستند.

شاخص پایداری غذا (FSI) 2021 که توسط “Economist Impact” و با حمایت “Barilla Foundation” تهیه شده است، پایداری سیستم غذایی ۷۸ کشور را بر اساس سه ستون ارزیابی می نماید: ضایعات غذا، کشاورزی پایدار و چالش‌های تغذیه‌ای.

 نسخه ۲۰۲۱ ، چهارمین ویرایش FSI است که درآن؛ سوئد، ژاپن، کانادا، فنلاند و اتریش را به عنوان پایدارترین سیستم های غذایی جهان درصدر قرار می دهد.

علیرغم اینکه ضایعات مواد غذایی یک مسئله جهانی است، فقط ۲۸ درصد از کشورها در کل FSI یک استراتژی اختصاصی ضایعات غذایی دارند. طبق گزارش FSI ، در ستون ضایعات مواد غذایی، پنج کشور برتر شامل کانادا، ایتالیا، آلمان، ژاپن و هلند هستند.

به گفته “Economist Impact”، همچنان شکاف های عمده ای در سیاست ایجاد سیستم های کشاورزی پایدار در کشورهای سراسر جهان وجود دارد. مطابق FSI کمتر از ۵۰ درصد از همه کشورها، تغییرات اقلیمی را در سیاست‌های کشاورزی خود وارد می‌کنند و تنها ۳۶ درصد، کشاورزی را در مشارکت‌های تعیین‌شده ملی (NDCs) خود در اولویت قرار می‌دهند. FSI نشان می دهد که کشورهایی که بهترین عملکرد را در بخش کشاورزی پایدار دارند عبارتند از فنلاند، استونی، اتریش، تانزانیا و سوئد.

در نهایت؛ ژاپن، سوئد، دانمارک، فرانسه و چین بر اساس این شاخص، پنج کشور برتر از نظر چالش های تغذیه ای هستند. این ستون تفاوت‌های مهمی را بین چالش‌های تغذیه‌ای که کشورهای با درآمد بالا با آن مواجه هستند در مقایسه با کشورهای با درآمد متوسط ​​به پایین نشان می‌دهد. در کشورهای اول، مصرف بیش از حد و اضافه وزن مسائل کلیدی هستند. در حالی که در دومی، سوءتغذیه و میزان مرگ و میر ناشی از بیماری‌های غیرواگیر (NCD) بالاست.

“مارتین کوهرینگ”، مدیر ارشد “Economist Impact”، می گوید: «نتایج شاخص پایداری غذایی ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که کشورهای سراسر جهان هنوز کارهای زیادی برای مقابله با چالش‌های کلیدی سیستم‌های غذایی دارند».

(برگرفته از سایت: new food magazine)

چاپ