شرکت “PepsiCo” با سرمایه گذاری ۲۵۷٫۱ دلاری، کارخانه تولید انواع چیپس را در اروپا می سازد که دارای خصوصیات “پایداری” است. این کارخانه با مساحت حدود ۷۴ هکتار در لهستان ساخته می شود و بزرگترین کارخانه “پایدار” در اروپا خواهد بود.

شرکت “PepsiCo” می گوید که کارخانه جدید با رعایت اصول پایداری و بر اساس اصول طراحی سبز ساخته می شود. در حال حاضرتمام کارخانه های موجود این شرکت در لهستان از ۱۰۰ درصد برق تجدیدپذیر استفاده می کنند.  اما کارخانه جدید تلاش های شرکت را بیشتر از این خواهد کرد. به گفته “PepsiCo”، انرژی تأسیسات جدید به طور کامل از طریق صفحات خورشیدی تامین گردیده و در این راستا برنامه ویژه ای جهت ایجاد مزرعه خورشیدی در محیط کارخانه وجود دارد.

آب بکار رفته در عملیات سرمایش و گرمایش، مورد استفاده مجدد قرار گرفته و آب باران جمع آوری و با توجه به نوع کاربرد آن مصرف می شود.

علاوه بر این باقیمانده پوست سیب زمینی ها در یک مولد ویژه زیست توده، به انرژی و سپس کود کم کربن تبدیل می شود که در اختیار کشاورزان قرار می گیرد تا در تولید محصول کشاورزی بعدی به این شرکت کمک نماید.

مسئولین شرکت ادعا می کنند که در ساخت کارخانه جدید از آخرین فناوریهای سبز بهره خواهند برد. ضمن اینکه در راستای پایبندی به اصول پایداری، محصولات کشاورزی مورد نیاز خود را از کشاورزان محلی تامین خواهند نمود.

(برگرفته از سایت: food business news)

چاپ