ما در این سری از ویدیوها سعی بر این داریم تا شما را با فرهنگ و سبک غذاهای مختلف بین الملل و جهانی آشنا کنیم و بتوانیم تصویری تقریبی از فضا و محیط مردمان آن کشور به شما ارائه دهیم. در این ویدیو هم سعی داریم تا شما را با فرهنگ و غذای ترکیه آشنا کنیم.

چاپ