در اقتصاد کنونی، ما مواد را از زمین می‌گیریم، از آنها محصول می‌سازیم و در نهایت پسماند را به عنوان زباله دور می‌ ریزیم. این فرآیند یا اقتصاد خطی است. 

در مقابل نگرش دیگری وجود دارد که برای تولید و مصرف الگویی را تعریف می نماید که منجر به استفاده بهینه از منابع و حفظ طبیعت می گردد که به آن اقتصاد چرخشی (Circular economy)  می گویند.

اقتصاد چرخشی مبتنی بر سه اصل زیر است که از طریق طراحی هدایت می شود.

  • حذف زباله و آلودگی
  • چرخش محصولات و مواد (با بالاترین ارزش آنها)
  • احیای طبیعت

اقتصاد چرخشی یک چارچوب سیستمی است که با چالش های جهانی مانند تغییرات آب و هوا، از دست دادن تنوع زیستی،زباله و آلودگی مقابله می کند.

ما باید کلیه عناصرسیستم پسماند خود را از قبیل: چگونه منابع را مدیریت ‌کنیم، چگونه محصولات را ساخته و از آنها استفاده کنیم و پس از آن با پسماند چه می‌کنیم را مورد بازنگری و اصلاح قراردهیم. تنها در این صورت است که می توانیم یک اقتصاد چرخشی پر رونق ایجاد کنیم که بتواند برای همه در محدوده سیاره ما سودمند باشد.

اقتصاد چرخشی ابزارهایی را در اختیار ما قرار می‌دهد تا ضمن اینکه نیازهای اجتماعی را برطرف می سازیم، به مقابله با تغییرات آب و هوایی و از دست دادن تنوع زیستی بپردازیم.

تغییر سیستم غذایی فعلی یکی از ضروریات بشر برای بقا و دسترسی همگانی به غذای سالم است. سیستم غذایی موجود اثرات نامطلوبی برای محیط زیست  دارد. کشاورزی صنعتی، کشاورزی را به منبع اصلی انتشار گازهای گلخانه ای و آلودگی تبدیل کرده و باعث انقراض گونه ها می شود.

ما نه تنها مواد غذایی را به گونه ای تولید می کنیم که در دراز مدت کارساز نبوده، بلکه تقریباً یک سوم آن را هدر می دهیم. در حالی که نزدیک به ۱۰ درصد از جمعیت جهان گرسنه هستند.

چگونه یک سیستم غذایی بهتر بسازیم

تولید مواد غذایی به روش احیاء گرایانه

گذار به اقتصاد چرخشی به معنای حرکت به سمت یک سیستم غذایی است که سرمایه طبیعی را حفظ کرده و به آن اجازه شکوفایی می دهد.

تولید مواد غذایی به روش احیاء گرایانه به معنای رشد مواد غذایی به روش هایی است که نتایج مثبتی برای طبیعت ایجاد کند مانند: خاک های سالم و پایدار، بهبود تنوع زیستی محلی، بهبود کیفیت هوا و آب.

این روش از طریق شیوه‌های متناسب با بافت محلی مانند: استفاده از انواع مختلف محصولات زراعی و گیاهان پوششی، چرای چرخشی و جنگل‌های زراعتی، اجرا شده و منجر به ایجاد زمین‌های کشاورزی  که شباهت بیشتری به اکوسیستم‌های طبیعی مانند جنگل و علفزارهای بومی دارند، می گردد. این نوع زیستگاه زمینه رشد طیف وسیعی از موجودات زنده را فراهم می سازد.  

حذف ضایعات غذایی

با اقتصاد چرخشی می‌توان یک سیستم غذایی بدون ضایعات ایجاد نمود.

در این سیستم ابتکارات مختلفی که منجر به ایجاد طیف وسیعی از نوآوریها می گردد بکار بسته می شود. که عمدتا عبارتند از: جلوگیری از هدر رفتن مواد غذایی، توزیع مجددمازاد مواد غذایی خوراکی برای افرادی که به آن نیاز دارند و تبدیل محصولات جانبی غذایی غیرخوراکی و فضولات انسانی به مواد و محصولات جدید.

(برگرفته از سایت: ellen macarthur foundation)

 

چاپ