با در نظر گرفتن شرایط کنونی می توان انتظار داشت که مزارع عمودی نقش مهمی در سیستم غذایی آینده ما داشته باشد.

مزارع عمودی در مقیاس تجاری، که میلیون ها عدد از سبزیجات را در انبارها و ظروف حمل و نقل پرورش می دهند، هنوز هم از نظر اقتصادی قابل توجیه نمی باشند.

این نوع کسب و کار در مقیاس صنعتی همچنان تلاش می کند تا خود را در سال ۲۰۲۰ اثبات کند، تا جایی که ممکن است حتی شاهد تحقق تحولات مهمی در کشاورزی عمودی در سال آینده باشیم. اما در حال حاضر عرضه این مدل در بازار بیشتر درحد جلب نظر مصرف کنندگان می باشد.

شیوع “E. coli” و دیگر عوارض و بیماریها، منجر به افزایش تقاضای مصرف کنندگان برای غذاهای تازه تر شده است که یکی از با اهمیت ترین راهکارهای آن کم شدن فاصله بین مزرعه تا میز غذا می باشد.

براساس تجارب موجود قرار دادن مزرعه درست در کنار میز غذا، یا حداقل در خرده فروشی مواد غذایی محلی، در حال تبدیل شدن به یک استراتژی رایج برای تهیه سبزیجات سالم تر و با قابلیت ردیابی بیشتر به مصرف کنندگان است. که این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

در حال حاضر استارت آپ ها ، فروشگاه های مواد غذایی، تولید کنندگان عمده لوازم خانگی و سایرین در حال بررسی و فعالیت در این حوزه کاری هستند.

(برگرفته از سایت: the spoon)

چاپ