“جولی جانسون”، مدیرعامل شرکت تحقیقات بازار “HealthFocus International”، می گوید: درک مصرف کننده از سلامت شخصی و سلامت محیط در هم تنیده شده است.

او طی سخنرانی در دوم نوامبر در نمایشگاه تجاری” SupplySide West” گفت: “در دهه ۴۰ میلادی مفهوم پایداری حول عوامل خارجی مانند بازیافت می چرخید. اما در حال حاضر این موضوع به یک دیدگاه یکپارچه تر از سلامت شخصی تغییر کرده است.”

خانم جانسون با استناد به داده‌های مطالعه” HealthFocus” روی ۱۲۰۰۰ مصرف‌کننده در سراسر جهان و به‌ویژه ۱۰۰۰ مصرف‌کننده در آمریکای شمالی، می گوید که ۷۴ درصد از مصرف‌کنندگان در آمریکای شمالی می‌گویند که برای سلامتی کلی آنها، سلامتی محیط «بسیار مهم» یا «مهمتر» از رژیم غذایی و ورزش است.

او می گوید:”تفکر سلامت در طول سال ها تغییر کرده است. درگذشته رژیم غذایی و ورزش به معنای سلامت شخصی به حساب می آمد، اما اکنون مفهوم پایداری نقش پررنگتری را در موضوع سلامت بازی می کند.”

به گفته خانم جانسون، سه نگرانی اصلی زیست‌محیطی مصرف‌کنندگان عبارتند از: زباله‌های پلاستیکی، که برای مدت طولانی یک موضوع مهم بوده است، آلودگی هوا، آب و خاک و همچنین وجود مواد شیمیایی، سموم یا فلزات سنگین در زنجیره تامین مواد غذایی.

بعد از سه موضوع عمده نامبرده، مشکل تغییرات آب و هوایی در رتبه چهارم و زباله های مواد غذایی در رتبه پنجم قرار دارند.

وی می گوید: “تحقیقات “HealthFocus” همچنین نشان می‌دهد که افراد نسبتاً کمی برای محصولی که از اصول پایداری برخوردار است هزینه بیشتری می‌پردازند. اما اگر به ارتباط درهم تنیده سلامت فردی و محیطی پرداخته شود، و اگر یک محصول پایدار، محصول سالم تری باشد، مصرف کنندگان تمایل بیشتری برای پرداخت هزینه بیشتر آن خواهند داشت.”

ویژگی‌های پایدار بودن محصول می تواند به طیف وسیعی از شیوه‌های کشاورزی گرفته تا نحوه تولید و پردازش محصول باشد که مورد نظر و انتخاب مصرف کنندگان قرار می گیرد.

خانم جانسون می گوید: “در میان مصرف‌کنندگان، “فعال ترین گروهها در زمینه پایداری” افراد در محدوده سنی۳۰ تا ۴۰ سال و خانواده‌های دارای فرزند هستند.”

تحقیقات “HealthFocus” همچنین نشان می دهد که برخی از مصرف‌کنندگان مایلند برچسب پاک بودن محصول را قربانی کنند، اگر ترکیبات موجود در فرمولاسیونی که ممکن است با آن‌ هم آشنا نبوده دارای مزایای پایداری باشند.

این تحقیق نشان می دهد که نوع و نحوه تامین منابع غذایی برای همه گروه‌های سنی مهم است، به طوری که بیش از نیمی از آنها می‌خواهند بدانند غذایشان درکجا تولید می‌شود. بنا به گفته خانم جانسون، بیشترین جنبه های زیست محیطی که مصرف کنندگان را برای خرید یک برند جدید تحت تاثیر قرار می دهد، عبارتند از: شفافیت، کاهش ضایعات مواد غذایی و بسته بندی سازگار با محیط زیست.

(برگرفته از سایت:  food business news)

 

چاپ