ده مورد از مهمترین رویکردهای غذایی پیش بینی شده در سال ۲۰۲۰ که توسط “استوارت کلی”، رئیس بخش تجارت شرکت “Lloyd`s Register” ارائه گردیده قابل توجه می باشد. البته موارد مشابه تازه گی نداشته و قبلا نیز کمابیش توسط دیگر متخصصان، صاحب نظران و مراکز معتبر مرتبط با صنایع غذایی عنوان گردیده است.

این رویکردهای پیش بینی شده به شرح زیر می باشند.

استفاده بیشتر از غذاهای با پایه گیاهی

مواد غذایی گیاهی با اندکی تغییر در حال رشد مداوم می باشد. در حالی که رونق استفاده از غذای گیاهی به دهه ۲۰۱۰ برمی گردد، اما این رویکرد در دهه ۲۰۲۰ به بلوغ اقتصادی خواهد رسید.

شک و تردیدها همچنان برای استفاده از غذاهای گیاهی ماندگار خواهد بود

غذاهای گیاهی ممکن است موفقیت تجاری را تجربه کنند، اما هنوز شک و تردید در خصوص استفاده از آنها برای بسیاری از مصرف کنندگان باقی است.

” استوارت کلی” می گوید که انتظار می رود بکارگیری برنامه های صدور گواهینامه در این صنعت موجب کاهش نگرانی مشتریان گردد.

ورود گوشت پاک

هنوز فروش گوشت آزمایشگاهی در هیچ کشوری تصویب نشده است، اگرچه واقعیت تجاری آن اجتناب ناپذیر است.

“کلی” پیش بینی می کند در حالی که ممکن است در سال ۲۰۲۰ شاهد فروش این محصولات در قفسه ها نباشیم، اما تنظیم مقررات نظارتی آن همچنان توسعه خواهد یافت.

کاهش معنادار پلاستیک

بسیاری از شرکت ها برای کاهش، بازیافت یا حتی حذف پلاستیک دست به کار شده اند. با این حال ، گروه های زیست محیطی توجه خود را به بخش کوچکی از پلاستیک جلب کرده اند که در واقع منتهی به بازیافت می شود.

در نتیجه، سال ۲۰۲۰ ممیزی مستقل تری از مدل های زباله به عمل خواهد آمد تا از بازیافت مناسب زباله ها اطمینان لازم حاصل گردد.

شفافیت در زنجیره تامین

آنتی بیوتیک ها، رفاه حیوانات و خطرات آلرژی زا، در توافقات تجاری آینده مورد توجه قرار خواهند گرفت. این امر ممکن است منجر به انجام ممیزیهای بیشتری بر روی محصولات گردد.

مقابله با استفاده از گوشت قرمز و لبنیات  

فروش گوشت و لبنیات با عرضه بیشتر مواد غذایی گیاهی کاهش یافته و این دو بخش با کمپین های روزافزونی مبنی بر اینکه “گوشت و لبنیات جایی در رژیم غذایی سالم ندارند” روبرو خواهند شد.

چالش مربوط به غذای پایدار

در سال ۲۰۲۰ مشتریان بیشتر به موضوعات مرتبط با پایدار بودن غذا خواهند پرداخت و انطباق بیشتر غذاها با محیط زیست را مورد سوال قرار خواهند داد.

توجه بیشتر به ماهی پرورشی

غذاهای دریایی به عنوان منبع پروتئین کم تأثیر بر محیط زیست از محبوبیت بالایی برخوردار هستند. اما اکنون، آبزی پروری با توجه به مزایای آن مورد بررسی بیشتری قرار می گیرد.

“کلی” پیش بینی می کند که محصولات مرغوبی، مانند سالمون پرورشی، با افزایش فشار از طرف گروه های محیط زیست و افرادی که تصمیم می گیرند ماهی کمتری مصرف کنند، در سال ۲۰۲۰ سهم بیشتری از بازار را نصیب خود خواهند نمود.

فشارهای مربوط به ردپای تغییرات اقلیمی

تغییرات اقلیمی نقش مهمی را در سال ۲۰۲۰ به عهده خواهد داشت. از این رو “کلی” می گوید در سال آینده با روشهای برآوردی و محاسباتی شفاف تر و منسجم تری در صنعت غذا روبرو خواهیم بود.

برچسب سلامت

بکارگیری برچسب سلامت بر روی بسته بندیهای غذایی در سال ۲۰۲۰ گسترش بیشتری خواهد داشت.

(برگرفته از سایت: new food magazine)

چاپ