مسمومیت غذایی زمانی اتفاق می افتد که به دلیل ذخیره و آماده سازی و تهیه نادرست مواد غذایی آن را آلوده می کنید. مسمومیت غذایی می تواند پس از خوردن غذایی که به مدت طولانی و بعد از تاریخ انقضا مصرف می شود و یا غذاهایی مانند مرغ و گوشت که به طور کامل پخته نشده اند ایجاد شود. یکی از راه های عمده برای جلوگیری از مسمومیت، ذخیره مناسب مواد غذایی در منزل و یخچال به منظور پیشگیری از فاسد شدن غذا می باشد.

ادامه مطلب، شما را در نحوه صحیح ذخیره سازی مواد غذایی به منظورکاهش احتمال مسمومیت یاری می نماید.

دمای یخچال خود را زیر ۵ درجه سانتیگراد نگه دارید

دمای زیر این سطح به حفظ تازگی غذا کمک می کند، به ویژه اینکه باکتری ها در دمای بین ۵ تا ۶۰ درجه سانتیگراد رشد می کنند.

قبل از گذاردن غذا در یخچال مدتی صبر کنید تا کاملا خنک شود

گذاشتن غذای گرم در یخچال علاوه بر افزایش دمای آن، منجر به چگالش بخار غذا و رشد باکتریها در محیط ایجاد شده می گردد.

غذای باقیمانده از کنسرو را در دیگر ظروف مناسب نگهداری نمائید

نگهداری غذا در ظرف کنسرو باز شده ممکن است به انتقال خواص فلز قلع به غذا و مسموم شدن آن منجر شود.

قبل از گذاردن غذا در یخچال آن را به طور مناسب پوشش دهید

این باعث می شود که مواد غذایی شما در معرض تماس با مایعات، آب میوه و دیگر آلودگیها قرار نگیرد.

مواد غذایی خام و پخته شده را در یخچال کنار یکدیگر قرار ندهید 

این امر باعث جلوگیری از گسترش باکتری ها بین غذاهای خام مانند مرغ و گوشت و مواد غذایی پخته شده می شود.

غذاهای مانده و تاریخ مصرف گذشته را  دور بریزید

اینگونه غذاها ممکن است آلوده بوده و باعث انتقال باکتری به دیگر مواد غذایی شوند.

(برگرفته از سایت: wikihow.com )

چاپ