( توسط : Susie Orbach  ، روانپزشک ارشد بریتانیایی )

همه ما می خواهیم فرزندانمان بطور صحیح غذا بخورند، اما در عمل تا چه اندازه موفق به انجام این کار هستیم؟ امروزه تعدد غذاها با قیمتهای مختلف و دسترسی آسان به آنها در تمامی اوقات روز و شب، مردم شهرهای بزرگ را دچار سردرگمی در انتخاب غذا و زمان استفاده از آن کرده است. بالطبع این موضوع بر فرزندان ما نیز تاثیر گذاشته است.

کودکان ما چگونه عمل می کنند؟

آنها به ما نظاره کرده و درمی یابند که چه کاری انجام می دهیم و بیشتر از اینکه به حرفها و نصیحتها گوش دهند به روش غذا خوردن ما توجه می کنند. آنها می بینند که ما تقریبا در هر زمان دسترسی آسان به غذا داریم و خوردن غذا محدود به زمان خاصی نبوده و مقید به رعایت اصولی نیست. آنها می شنوند که ما یک چیز می گوئیم اما کار دیگری می کنیم، بنابراین به خوبی از این رفتارها الگوبرداری کرده و مقلد آن می شوند.

توجه به نکات راهنمای زیر می تواند به خوب خوردن کودکان ما کمک کند
  • آنها را نترسانید و به جای حرف زدن یا بغل کردن، آرامش ایجاد کنید. اگر حتی گریه کردند به آنها فرصت دهید تا کارشان به انجام برسد و پس از آن بتوانند با محیط ارتباط برقرار کنند.
  • به آنها کمک کنید تا نحوه غذا خورن ما و رفع گرسنگی را ببینند.
  • حساسیت به نوع غذا ایجاد نکنید و نگوئید چه خوب است چه بد. نقشی خنثی نسبت به غذاها داشته و آنها را با هم مقایسه نکنید و تاکید بر خوردن یا نخوردن مواد غذایی نداشته باشید.
  • به جای آن از غذاهای خوشمزه و سالمی که میل می کنید تعریف نمائید.
  • سعی کنید حتی الامکان تعداد متنوعی از غذاهای جذاب را داشته باشید، مانند تعدد میوه ها.
  • به آنها نشان دهید هنگامی که سیر می شوید چگونه غذا خوردن را متوقف می کنید.
  • سعی کنید هیچوقت در حین غذا خوردن جدال نداشته باشید.
  • از خوردن غذا لذت ببرید، این بهترین رفتاری است که از خود نشان می دهید.
چاپ