جهت مبارزه با شیوع کروناویروس، لزوما نیاز به استفاده از فناوری های غذایی پیچیده نیست. شرکت ژاپنی “Awajiya”، که برای ایستگاه های راه آهن غذا تهیه می نماید، هفته گذشته اعلام کرد به منظور محافظت مشتریان از ابتلای احتمالی به کروناویروس، بسته های جدیدی را برای وعده های غذایی طراحی و ساخته است.

شرکت “Awajiya” مدت زیادی است که بسته های غذایی  به نام “اکیبن” را تهیه و عرضه می نماید. به طور معمول، مواد موجود در یک اکیبن دارای طعم و مزه منطقه ای است. و البته این بسته غذایی بیش از این که یک جعبه غذایی بیرون بر باشد شبیه یک اثر هنری است.

بسته بندی جدید دارای همه اینها است. این بسته های غذایی در مغازه های راه آهن و برخی از فروشگاههای بزرگ به فروش می رسد که بیشتر آنها در داخل و اطراف شهر کوبه است. براساس وب سایت این شرکت، وعده های غذایی شامل گوشت، غذاهای دریایی و سایر مواد تشکیل دهنده مخصوص کوبه و مناطق اطراف آن هستند.

با پیچیدن بسته غذا مطابق دستورالعمل ها جدید، یک سازه سه طرفه مانند سپر در اطراف جعبه ایجاد می شود که از برخورد ذرات و ویروس پرتابی افراد کناری با غذا محافظت می نماید. بسته بندی جدید از انتقال ویروس احتمالی دارنده جعبه غذا به اطراف نیز جلوگیری می کند. این بسته بندی به اندازه یک جعبه معمولی بوده و استفاده از آن در قطار بسیار آسان است.

(برگرفته از سایت: the spoon)

چاپ