طبق گزارش منتشر شده اخیر،  شرکت “Kellogg” (تولید کننده مواد غذایی با پایه گیاهی) در سال ۲۰۲۲ به ۲۸ میلیون نفر که دچار ناامنی غذایی بودند، غذا اهداء کرد.

این گزارش تلاش‌های شرکت برای رفع گرسنگی را بررسی می‌کند که بخشی از وعده “روزهای بهتر” شرکت “Kellogg” است، که در آغاز در سال ۲۰۱۵ با هدف ارائه یک میلیارد وعده غلات و تنقلات به کودکان و خانواده‌های نیازمند در سراسر جهان راه‌اندازی شد.

“Stephanie Slingerland”، مدیر ارشد شرکت می گوید؛ “دیدگاه شرکت ما جهانی خوب و عادلانه است که در آن مردم نه تنها تغذیه شده، بلکه تامین غذایی شوند. به همین دلیل است که ما سخت کار می کنیم تا آینده مثبتی برای خانواده ها و کسانی که در سراسر جهان دچار ناامنی غذایی هستند ایجاد نمائیم.”

در سال ۲۰۲۲، “Kellogg” به برنامه های تغذیه بیش از ۱ میلیون کودک دست یافت و بیش از ۱۲۰۰۰ ساعت خدمات اجتماعی و کار داوطلبانه انجام داد. علاوه بر این، همکاری بیش از ۳۶۹ میلیون نفر را برای حمایت از دسترسی پایدار و عادلانه به غذا، به مشارکت گذاشت.

از سال ۲۰۱۵، “Kellogg” به ۲۴۷ میلیون نفری که نیاز به کمک تغذیه داشتند، غذا داده است. این شرکت متعهد شده که تا پایان سال ۲۰۳۰ به ۳۷۵ میلیون نفر که دچار ناامنی غذایی هستند، غذا بدهد.

(برگرفته از سایت: food business news)

چاپ