استارت آپ “Pipedream Labs” برنامه ای برای ایجاد یک شبکه لوله زیرزمینی جهت تحویل تقریباً فوری کالاهای فیزیکی دارد.