براساس تحقیق صورت گرفته توسط موسسه جهانی Oxfam (در سال ۲۰۱۱) در خصوص غذای مورد علاقه مردم دنیا، بیش از ۱۶۰۰۰ نفر در ۱۷ کشور مختلف مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج آن بسیار جالب و آموختنی بود و ممکن است شما را متعجب نماید.