به طور کلی انعام دادن زیر ۱۰ سنت به عنوان تشکر از فردی که به شما خدمت کرده اصولا در هیچ کشوری با روی باز پذیرفته نمی شود.گذشته از این نباید پاداش را همراه با مبلغ صورت حساب با کارت های بانکی یا اعتباری پرداخت کرد (تنها استثنا آمریکا است) چون در این صورت انعام به جیب صاحب کار می رود و نه خدمت دهنده. مقدار انعام متداول در اکثر کشورهای دنیا حدود ۱۰ درصد صورتحساب است. در حال حاضر اپلیکیشن های متعددی ساخته شده که با کمک آن ها می توان میزان پاداش در این و آن کشور را حساب کرد.

مصر و آفریقای شمالی

در رستوران های کشورهای شمال آفریقا معمولا انعام حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد مبلغ صورت حساب است. مسافران تاکسی از گرفتن بقیه ی کرایه ی راه صرفنظر می کنند. نظافت چی ها، باربرها و سایر خدمت کاران هتل اگر حدود یک یورو انعام بگیرند خوشحال می شوند.

چین و ژاپن

در حالی که پاداش دادن در هتل های بین المللی این کشورها توهین تلقی می شود، با این حال کارکنان مراکز گردشگری چین اگر ۱۰ درصد مبلغ صورت حساب را انعام بگیرند راضی هستند. به کادر نظافت هتل ها نباید کمتر از سه ین پاداش داد. انعام راهنماها معمولا روزی چند دلار است. در ژاپن می توان با یک یا دو دلار یا هدیه ای کوچک رضایت خود را از خدمت کارمندان هتل نشان داد.

فرانسه

پاداش ۱۰ تا ۱۵ درصد در رستوران ها و کافه های فرانسه معمول است. در هتل که پاداش دادن رایج نیست، میزان

انعام به سخاوت مسافر بستگی دارد. اصولا بقیه ی پول تاکسی، پاداش راننده است.

یونان

در رستوران معمولا ۱۰ درصد مبلغ صورت حساب انعام می دهند. بقیه ی پول تاکسی را می بخشند و به نظافت گر روز آخر سفر چند یورویی داده می شود.

بریتانیا

معمولا ۱۰ درصد مبلغ صورت حساب در رستوران ها به عنوان پاداش پرداخت می شود.

انعام دادن در رستوران

ایتالیا و کرواسی

در رستوران معمولا ۱۰ درصد مبلغ صورت حساب، اگر در آن پولی بابت نان و پنیر در نظر گرفته نشده باشد انعام می دهند و بقیه ی پول تاکسی را می بخشند.  نظافت گر معمولا یک یا دو یورو روزانه انعام می گیرد.

اتریش

به کارکنان رستوران و هتل ۱۰ درصد صورت حساب، به باربر یک یورو برای هر چمدان و به مسئول نظافت یک یا دو یورو در روز پاداش داده می شود.

پرتغال و اسپانیا

انعام دادن به میزان ۵ تا ۱۰ درصد در رستوران و کافه و ۱۰ در صد در تاکسی عادی است.

اسکاندیناوی

در نروژ، دانمارک و فنلاند هزینه های خدمات در رستوران ها و هتل ها معمولا در صورت حساب ها منظور شده است. با این حال می توان تا ۵ یا ۱۰ درصد هم به آن اضافه کرد.

تایلند

در رستوران معمولا ۱۵ درصد مبلغ صورت حساب انعام داده می شود. کمتر از ۱۰ درصد توهین به گارسون است.

 ترکیه

در رستوران مشتری ها معمولا ۱۰ درصد مبلغ صورت حساب را “بخشش” می کنند. انعام ندادن بی ادبی است. نظافت گرو باربر هتل با یک یورو راضی می شوند و می توان بقیه ی پول تاکسی را به راننده بخشید.

آمریکا و کانادا

از آن جا که سطح حقوق کارکنان هتل و رستوران در این کشورها پایین است باید مبلغی میان ۱۰ تا ۱۵ درصد صورت حساب به آنان انعام داد. باربرها برای هر چمدان یک یا دو دلار و نظافت گرها برای هر شب دست کم دو دلار دریافت می کنند. انعام راننده ی تاکسی معمولا ۱۵ درصد کرایه ی راه است.

(برگرفته از سایت: دویچه وله)


چاپ