موضوع مهم برقراری توازن بین میزان کالری دریافتی ناشی از مصرف مواد غذایی و سوخت و ساز آن در فعالیتهای بدنی روزانه رمز موفقیت در کسب سلامتی و کنترل وزن می باشد. لذا جهت ارائه تصویری ساده و روشن از این موضوع، مقادیر متناظر غذا و کالری به صورت اینفوگرافیک ارائه شده است.

(جهت بزرگنمایی روی تصاویر کلیک نمائید)

مقادیر متناظر پروتئین و کالری

مقادیر متناظر غلات و کالری

مقادیر متناظر آجیل و کالری

مقادیر متناظر میوه و کالری

مقادیر متناظر سبزیجات و کالری

(برگرفته از سایت: sparkpeople.com)

چاپ